Oferta

GROTEKA bawi, uczy, wychowuje.

Zaszczepienie u społeczeństwa bakcyla do gier i rozrywek umysłowych oprócz walorów rozrywkowych ma cel wtórny w postaci nauki umiejętności logicznego myślenia, działania planowanego, samodzielności, systematyczności, wyciągania wniosków z porażki i popełnionych błędów, radzenia sobie z problemami poprzez próbę ich rozwiązywania, a nie przez ich odrzucenia. Idea rozpowszechniania gier i rozrywek umysłowych oraz wykorzystanie ich w edukacji dzieci i młodzieży to najważniejsze cele GROTEKI. Realizujemy je poprzez organizację różnych imprez zawartych w tej publikacji. Można je realizować w plenerze oraz w budynkach, jako imprezy samodzielne lub dodatkowe do dużych festynów i imprez rozrywkowych. Nasza oferta spełni Państwa oczekiwania odnośnie zabawy całych rodzin, szkolenia kadr organizatorów i instruktorów, zaopatrzenia w gry planszowe oraz literaturę tematyczną.

Nasze wieloletnie doświadczenia w realizacji celów statutowych zostały wysoko ocenione przez władze rządowej i samorządowej oraz instytucji komercyjnych i grup społeczności lokalnej.

Jesteśmy do dyspozycji Państwa, dojedziemy w każdy zakątek kraju, do każdego środowiska.

Zapraszamy do współpracy Zespół instruktorów Groteki

Fundacja Groteka realizuje następujące projekty z własnych środków w ramach realizacji celów statutowych oraz na zlecenie administracji publicznej, firm, organizacji i osób indywidualnych na terenie całego kraju:

Groteka 3d

MISTRZ GIER LOGICZNYCH

Konkurs jest adresowany głównie do dzieci i młodzieży, ale i całych rodzin. Polega on na aktywnym uczestnictwie w rozwiązywaniu różnorodnych łamigłówek. Uczestnicy konkursu otrzymują kartę startową, do której wpisują imię, a następnie przystępują do współzawodnictwa. Za prawidłowe rozwiązanie każdej łamigłówki, sędzia potwierdza podpisem jej zaliczenie. Za zaliczenie odpowiedniej liczby łamigłówek uczestnicy otrzymują tytuł MISTRZA GIER LOGICZNYCH i drobne upominki rzeczowe.

Każdy uczestnik konkursu ma możliwość zdobyć tytuł i otrzymać upominek. Organizator może ufundować dodatkową nagrodę, którą w drodze losowania otrzymuje jeden spośród tych, którzy uzyskali tytuł Mistrza Gier Logicznych.

Znakomita zabawa podczas imprez masowych, ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodzin. Konkurs może być organizowany jako impreza samodzielna lub uzupełniająca do innych przedsięwzięć. Może być organizowana w plenerze i w pomieszczeniach zamkniętych.

Konkurs obsługują instruktorzy, sędziowie, doświadczeni zawodnicy w liczbie od 2 do 8 osób. Czas trwania konkursu od 2 do 8 godzin (w zależności od zapotrzebowania zleceniodawcy). Niezbędne wyposażenie w stoliki i krzesła, zadaszenia na świeżym powietrzu. TMGU zapewnia komplety łamigłówek, kart konkursowych i drobnych upominków.

MISTRZOSTWA I TURNIEJE GIER PLANSZOWYCH

organizujemy celem wyłonienia najlepszego gracza spośród biorących udział w rozgrywkach. Mogą to być mistrzostwa kraju, województwa, powiatu, gminy, szkoły, firmy lub o puchar ufundowany przez osobę patronującą turniejowi.

Każdy turniej ma odrębny regulamin. Regulamin określa: cele, charakter, termin, miejsce, zasady uczestnictwa, organizatora, zasady przyznawania nagród, warunki techniczne (system rozgrywek, tempo gry, ustalenie czy obowiązuje zapis partii i gra z zegarami).

Mistrzostwa i turnieje organizujemy jako imprezę samodzielną lub jako imprezę dodatkową podczas festynów, obchodów lub festiwali itp. Uczestnikami mogą być osoby dorosłe lub dzieci i młodzież, ewentualnie bez podziału na wiek i płeć. Zawsze zapewniamy odpowiednie warunki do rozgrywek (sala gry, stoliki, krzesełka, oświetlenie, tablicę informacyjną, komputer z drukarką, sprzęt i akcesoria do gry, nagrody, upominki, dyplomy, medale, puchary, itp.) w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

Turnieje obsługują licencjonowani sędziowie, instruktorzy lub doświadczeni zawodnicy. Turnieje są rozgrywane w czasie od kilku godzin do kilku dni.

POKAZTRADYCYJNYCH GIER UMYSŁOWYCH

organizujemy dla wszystkich grup wiekowych i środowisk. Prezentujemy ok 30 gier zaliczanych do klasyki. Gry te są jedno, dwu i wieloosobowe. Charakteryzują się zróżnicowanym poziomem skomplikowania reguł, a czas jednej rozgrywki trwa od 10 do 60 minut. Łatwe reguły nie świadczą o prostocie gier, gdyż poznanie ich taktyki i strategii może zająć kilka tygodni, miesięcy lub lat.

Pokaz gier logicznych może być organizowany jako impreza samodzielna lub dodatkowa. Może być organizowany w plenerze i w pomieszczeniach zamkniętych. Pokazy obsługują instruktorzy, sędziowie lub doświadczeni zawodnicy. 

Niezbędne wyposażenie: stoliki i krzesełka, zadaszenie w plenerze, TMGU zapewnia komplety prezentowanych gier, materiały informacyjna, drobne upominki, itp.  Czas trwania pokazu wynosi od 2 do 8 godzin.

SYMULTANA SZACHOWA/WARCABOWA

czyli seans gry jednoczesnej polega na rozgrywaniu partii szachów przez jednego zawodnika jednocześnie z wieloma przeciwnikami, z których każdy prowadzi grę na swojej szachownicy.

Stoły do symultany powinny być ustawione w kształcie koła lub podkowy tak, aby symultanista mógł swobodnie poruszać się wewnątrz koła przechodząc kolejno od jednego do drugiego gracza. Uczestnicy symultany znajdują się po zewnętrznej stronie koła, wykonując kolejne posunięcia z chwilą, kiedy podchodzi do nich symultanista.

Symultana może być organizowana jako impreza samodzielna lub dodatkowa do innych imprez. Może być organizowana w plenerze i w pomieszczeniach zamkniętych.

Symultanistą (osoba rozgrywająca symultanę) powinien być zawodnik z tytułem „Mistrz” lub wybitny trener szachowy albo sędzia.

Uczestnicy symultany, którzy zwyciężą lub zremisują z symultanistą otrzymują nagrody lub upominki.

Niezbędne wyposażenie: stoliki i krzesełka. Instruktorzy TMGU zapewniają komplety do gry.

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE w zakresie upowszechniania gier i rozrywek umysłowych „GROTEKA”.

Szkolenia są adresowane do osób i instytucji, które prowadzą lub będą prowadzić zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe lub klubowe. Miło widziani instruktorzy, pedagodzy, pracownicy klubów i świetlic, liderzy grup rówieśniczych i środowiskowych.

W trakcie szkolenia proponujemy następujące zajęcia tematyczne:

– Jak założyć klub gier? Gdzie zaopatrzyć się w gry i literaturę tematyczną?

– Rodzaje gier, gry, historia i reguły. Praktyczne poznawanie gier.

– Zasady organizacji mistrzostw i turniejów gier. Systemy rozgrywek i punktacja.

– Zasady organizacji pokazów i symultan.

– MUZEUM GIER I ROZRYWEK UMYSŁOWYCH. GRY RÓŻNYCH EPOK I KRAJÓW. 

– BIBLIOTEKA I ARCHIWUM specjalistycznego zbioru piśmiennictwa z zakresu gier, zabaw i rozrywek umysłowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne, informacyjne i reklamowe. Absolwenci certyfikaty ukończenia kursu.

Instruktorzy TMGU zapewniają komplety prezentowanych gier i niezbędne akcesoria.

Szkolenia są przeznaczone dla grup od 10 do 30 osób. Czas trwania szkolenia wynosi od 5 do 30 godzin w zależności od zakresu szkolenia. Szkolenia prowadzone są przez menedżerów, pedagogów, trenerów, instruktorów, sędziów i doświadczonych graczy.

SZKÓŁKA SZACHOWA I WARCABOWA

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież od 5 roku życia oraz dorosłych do udziału w zajęciach szkółki szachowej i warcabowej dla początkujących i zaawansowanych. Celem szkolenia jest rozwój intelektualny, nauka i doskonalenie gry w szachy i warcaby, zdobycie kolejnych kategorii szachowych i warcabowych oraz pozyskanie najzdolniejszych do dalszego, bardziej zaawansowanego szkolenia. Zajęcia obejmują następującą tematykę:sprzęt, historia i zasady gry w szachy i warcaby, otwarcia, gra środkowa i końcówki. Analizy wspólne partii szachowych i warcabowych, praca samodzielna i wspólne jej omówienie, zadania domowe i turnieje kwalifikacyjne. Metodyka pracy z dziećmi, psychologiczne aspekty gry w szachy i warcaby, gry na wesoło.

Organizatorzy zapewniają sprzęt i materiały szkoleniowe. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy uwzględniające wiek i poziom znajomości gry w szachy i warcaby.

Dodatkowo istnieje możliwość organizacji kiermaszu gier i literatury tematycznej.


szukaj

Archiwa

Wydawnictwa Fundacji Groteka

Znajdź nas

Klub Groteka

fundacja@groteka.pl